Vad du kan göra för havet i din vardag

What you can do for the ocean in every day life. (In Swedish).

• Köp bara fisk som är hållbar för havens ekosystem. Ladda ner appen WWF-appen Fiskguiden, en gratis konsumentguide för mer miljövänliga val av fisk och skaldjur. (Ladda ner för Iphone här och Android här)

• Använd miljöanpassade rengöringsmedel, tvättmedel, bränslen och andra vätskor.
• Källsortera dina sopor. Släng aldrig skräp i naturen.
• Minska din konsumtion av plast.
• Har du fritidsbåt: Använd båtbottentvättar där de finns och töm ditt avfallsvatten vid mottagningsstationer i småbåtshamnarna. Använd mindre miljödåliga båtbottenfärger.
• Lär dig mer om den spännande havsmiljön, vi bryr oss mer om det vi känner till. Sprid din kunskap till andra.

Läs mer här.

Advertisements

Published by

Minwynn

Veganism, animal rights, the environment, human rights - and a little about books and writing too.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s