Vad du kan göra för havet i din vardag

What you can do for the ocean in every day life. (In Swedish).

• Köp bara fisk som är hållbar för havens ekosystem. Ladda ner appen WWF-appen Fiskguiden, en gratis konsumentguide för mer miljövänliga val av fisk och skaldjur. (Ladda ner för Iphone här och Android här)

• Använd miljöanpassade rengöringsmedel, tvättmedel, bränslen och andra vätskor.
• Källsortera dina sopor. Släng aldrig skräp i naturen.
• Minska din konsumtion av plast.
• Har du fritidsbåt: Använd båtbottentvättar där de finns och töm ditt avfallsvatten vid mottagningsstationer i småbåtshamnarna. Använd mindre miljödåliga båtbottenfärger.
• Lär dig mer om den spännande havsmiljön, vi bryr oss mer om det vi känner till. Sprid din kunskap till andra.

Läs mer här.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s